Evrak Teslimi

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)
Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra elden teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

İşlemi devam eden başvuru dosyalarındaki diploma ve transkript asılları dosya sahibine veya yasal vekiline ıslak imzalı dilekçe karşılığında ve sadece geçici süre ile verilebilmektedir.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/evrak-teslimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir