Denklik

DENKLİK

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının eşdeğerlilik işlemine “denklik” denilmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/p maddesi uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri 20 Şubat 2016 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümlerince Kurulumuz tarafından yapılmaktadır.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde “Tanıma”, ilgili üniversitenin “öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması” şeklinde tanımlanmıştır.

Tanınan üniversitelerden mezun ilgililerin denklik başvuruları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecek olup ilgili üniversitenin listelerde bulunması, bu üniversitelerden mezun ilgililerin doğrudan denklik alabilecekleri anlamına gelmemektedir.

DENKLİK BİRİMİ

Denklik Birimi, 25.08.1983 tarih ve 83.47.531 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik