Başvuru nasıl yapılır?

DENKLİK BAŞVURULARI
Denklik başvuruları Kurulumuza şahsen yapılabilmektedir. Aşağıdaki uyarıların dikkatle okunması ve denklik başvurusunda bulunacak kişilerin belgelerini, eksiksiz ve tam olarak Kurulumuza şahsen veya noter tarafınca düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekili aracılığı ile elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde evrak temininde yaşanacak gecikmelerden dolayı denklik değerlendirme süresinin uzamasından Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

UYARILAR

1. Kurulumuzca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.

2. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının “Apostil Şerhini” taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan’da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

3. Irak’taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.

4. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

5. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmayacak ve eksikler başvuru sahibine bildirilerek belgelerin tamamlanması istenecektir.

6. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan “Okul Tanıma Yazısı” alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

7. Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi “Okul Tanıma” yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir.

8. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.

9. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde aşağıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

10. İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.

Başvuru belgelerini görmek için tıklayınız.

Başvurular aşağıda bulunan adrese şahsen yapılacaktır:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi – Bilkent/ANKARA

İletişim bilgileri için tıklayınız.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-basvurulari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir