Askerlik

“DENKLİK BAŞVURUSU” YA DA “İŞLEMLER DEVAM EDİYOR” YAZISI

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurtdışında tamamlayarak  diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Denklik Biriminden “Denklik Başvurusu” ya da “İşlemler Devam Ediyor” yazısı alma talebinde bulunabilirler.

“Denklik Başvurusu” yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

“İşlemler Devam Ediyor” yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Denklik Birimi Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenilen “Denklik Başvurusu” ya da “İşlemler Devam Ediyor” yazısı elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Askerlik şubelerinin talebi doğrultusunda belgelere TC kimlik numarası yazılması zorunludur.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/askerlik